Meny

Bryterpanel NOBØ SWITCH SW4

Knappene på Nobø Switch SW4 tilsvarer NORMAL, KOMFORT, ØKO og BORTE i sirkelmenyen. Du kan ha flere Nobø Switch i huset ditt om du ønsker det (f.eks. ved inngangsdøra, på soverommet etc.)

For å legge til en Nobø Switch velger du (+) "legg til ny" og "systemenhet" i menyen, på samme måte som når du vil legge til en mottaker.

 

Sonetilhørighet for Nobø Switch (kommer 2018)

Nobø Switch kan fungere på to måter: Global kontroll eller Lokal sonekontroll. Når en Nobø Switch legges til i systemet, velger man om den skal ha Global kontroll over alle soner eller Lokal sonekontroll i en spesiell sone. 

  1. Global kontroll:

    Nobø Switch kan fungere som en global overstyringsbryter for alle ulåste soner. En global Nobø Switch vil ha samme funksjon som sirkelmenyen på hovedskjermen i appen. Velg "Global kontroll" i enhetsoppsettet. Nobø Switch kan samtidig brukes som temperatursensor i en fritt valgt sone. Ønsket sone velges i nedtrekksmenyen.

     

  2. Lokal sonekontroll:

    Nobø Switch kan knyttes til en spesifikk sone og fungere som lokal soneoverstyring for akkurat denne sonen. Velg "Lokal sonekontroll" i enhetsoppsettet og velg ønsket sone i nedtrekksmenyen. En lokal Nobø Switch kan overstyre sonen, selv om denne sonen er låst for global overstyring. Nobø Switch kan også brukes som temperatursensor i samme sone.

     

Ved betjening vil Nobø Switch gi et grønt lysblink som bekrefter at Nobø HUB har mottatt signalet. Får du ikke et grønt lysblink på Nobø Switch, kan du prøve å flytte den nærmere Nobø HUB. Alternativt prøv å flytte Nobø HUB. Enkelte bygningsmaterialer som armert betong, massivt tømmer o.l. kan begrense rekkevidden til signalene. I slike tilfeller kan det være nok å flytte Nobø HUB eller Nobø Switch 1-2 meter til siden for å komme rundt hindringen.

 

Sjekk at Nobø Switch bekrefter med grønt blink før du monterer den på ønsket sted.

NB!: Både Nobø Switch og Nobø HUB må monteres på vegg for optimal rekkevidde.

 

Nobø Switch funksjoner:

Trykk på NORMAL (nede venstre), og sonen(e) følger de fastsatte ukeprogrammene automatisk.

Trykk på KOMFORT (oppe høyre) eller ØKO (oppe venstre), og sonen(e) NÅ-overstyres til KOMFORT eller ØKO. Overstyringen avsluttes automatisk ved neste endring i det vanlige ukeprogrammet. 

Trykk BORTE (nede høyre) for å TIMER-overstyre sonen(e) til BORTE. Retur til NORMAL skjer når tiden er gått ut. Standard innstilling for TIMER-overstyring er 2 døgn. Denne innstillingen kan endres i APP-ens innstillinger. (Hovedmeny > Innstillinger) Den nye innstillingen vil gjelde for sirkelmenyen og alle Nobø Switch i systemet. 

Soner hvor "Ingen global overstyring" er valgt vil ikke påvirkes om du trykker på en global Nobø Switch.