Meny

Feilsøking

 

Nobø HUB lyser ikke

Årsak

Tiltak

Nobø HUB mangler strøm.

Kontroller at stikkontakt er plugget i både Nobø HUB og stikkontakten.

Nobø HUB er defekt.

Bytt ut Nobø HUB med en ny. (Kontakt forhandler).

til toppen  

 

Finner ikke Nobø HUB ved installasjon

Årsak

Tiltak

Nobø HUB er frakoblet

Sjekk at Nobø HUB er tilkoblet strøm og nettverk.

Nobø HUB er tilkoblet et annet nettverk enn APPen.

Sjekk at ditt trådløse nettverk (som appen er tilkoblet) er det samme logiske lokalnettet (LAN) som ditt kablede nettverk (som Nobø HUBen er tilkoblet).

Nettverket har brannmur eller andre sperrer

Dette er mest relevant for bedrifter og organisasjoner med avanserte nettverks­oppsett:

Sjekk at det ikke er noen brannmur mellom ditt trådløse og kablede nettverk. (TCP-trafikk må tillates på port 27779).

For at APPen skal oppdage Nobø HUB automatisk, må nettverket tillate UDP broadcast på port 10000 og/eller UDP multicast på port 10001. Hvis dette ikke er mulig/ønskelig kan man tilordne Nobø HUB en statisk IP-adresse fra sin router/DHCP-server, og koble til Nobø HUBen via «avansert»-knappen i installasjons­veiviseren.

Nettverksrouteren har en feil som gjør at systemet ikke fungerer. Mer info

Nobø HUB er opptatt

Hvis lyset på Nobø HUB blinker, er den opptatt med oppdatering av programvare. Vent til lyset lyser jevnt og prøv igjen.

til toppen  

 

Styring via Internett fungerer ikke

Årsak

Tiltak

Nettverksrouteren har en feil som gjør at systemet ikke fungerer.

Nobø Energy Control er laget ved å bruke standard nettverksteknologier som skal støttes av alle nettverksroutere. Vi gjør vårt ytterste for at vårt system skal fungere over alt, men har erfart at følgende nettverksroutere har feil eller mangler som gjør at systemet ikke fungerer tilfredsstillende:

 • ZyXEL P2602 (fra Telenor): Fungerer ikke. Vi vet at enkelte kunder har fått tilsendt ny router fra Telenor kostnadsfritt etter å ha henvendt seg til dem og forklart problemet.

For å gå rundt problemet kan man for kombinerte modem og nettverksroutere sette disse i såkalt bromodus ("bridge mode"), og så koble på en annen nettverksrouter bak denne som heller kan benyttes for kablet og trådløst nett.

Du bruker en app-versjon som har en kjent feil

Sørg for at appen er oppdatert til siste versjon for å unngå kjente problemer i tidligere versjoner. Appen kan oppdateres i Apple App Store (for iOS - iPhone/iPad) eller Google Play (for Android)

Appen har ikke vært tilkoblet Nobø HUB via lokalnettet etter oppgradering til siste versjon.

Når appen og Nobø HUB er blitt oppgradert til en versjon som støtter internett­styring, må hver app som skal brukes med systemet startes opp på lokalnettet for å utveksle krypteringsnøkler med Nobø HUB. Styring via Internett virker først når du har startet appen på lokalnettet minst én gang etter oppgraderingen.

Nobø HUB er ikke oppdatert til nyeste versjon

Styring via Internett krever at Nobø HUB har programvare­versjon 66 eller høyere. Dette kan du sjekke i appen under Meny > Innstillinger > Nobø HUB-informasjon. Nobø HUB har en automatisk oppdateringsfunksjon. Dersom din Nobø HUB ikke er automatisk oppdatert må du sjekke at Nobø HUB er tilkoblet et nettverk som har en god forbindelse til Internett.

Se ellers eget punkt: «Nobø HUB oppdaterer seg ikke automatisk»

App er ikke oppdatert til nyeste versjon

Styring via Internett krever at Nobø Energy Control app har programvare­versjon 3 eller høyere. Dette kan du sjekke i appen under Meny > Innstillinger > App-informasjon. Dersom du ikke finner denne informasjonen i appen så betyr det at du har en eldre versjon. Vennligst gå til AppStore (for iPhone/iPad) eller Google Play (for Android) for å oppdatere appen.

Styring via Internett er skrudd av i innstillingene i appen

Styring via Internett er som standard skrudd på, men kan skrus av i appen under Meny > Innstillinger. Start appen mens du er tilkoblet lokalnettet og kontroller at sjekkboksen er krysset av for "Tillat styring via Internett".

Appen har ingen tilkobling til Internett

Sjekk at din mobil/nettpett har en fungerende tilkobling til Internett. Dette kan sjekkes ved å f.eks. åpne nettleseren på mobilen/nettpettet og se at du klarer å laste inn en vilkårlig nettside.

Nobø HUB har ingen tilkobling til Internett

Vennligst kontroller at Nobø Nobø HUB er koblet til et nettverk som har en normal tilkobling til Internett. Nobø HUB kan ikke styres via Internett hvis den er tilkoblet et lokalnett som er isolert fra Internett.

Nobø HUB har et grønt lys som viser gjeldende tilkoblingsstatus for HUBen:

 • Konstant grønt lys: Full tilkobling til lokalt nettverk, Nobø Oppdateringsserver og Nobø Proxyserver. Nobø Oppdateringsserver brukes til å automatisk oppdatere Nobø HUB. Nobø Proxyserver muliggjør styring via Internett.
 • 1 x blink: Ikke tilknyttet et nettverk.
 • 2 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk, men ikke tilkoblet Nobø Oppdateringsserver eller Nobø Proxyserver.
 • 3 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk og tilkoblet Nobø Oppdateringsserver, men ikke Nobø Proxyserver.
 • 4 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk og tilkoblet Nobø Proxyserver, men ikke Nobø Oppdateringsserver.
 • Kontinuerlig blinking i ca 45 sekunder: Automatisk oppdatering av programvaren pågår.
 • Ikke noe lys: Nobø HUB er ikke tilkoblet strøm.

Nobø HUB er tilkoblet Internett bak uvanlig strenge nettverks­brannmurer

Vanlige brannmur­oppsett i nettverks­rutere beregnet på private hjem trenger ikke endres fra standard­innstillingene. Men hvis du har et spesielt/avansert nettverks­oppsett (f.eks. i en bedrift) så må du ta hensyn til følgende: Nettverket må tillate Nobø HUB utgående TCP-trafikk på port 27778 for å kunne bli styrt via Internett.

Appen er tilkoblet Internett bak uvanlig strenge nettverks­brannmurer

Vanlige mobile nettverks­tilkoblinger (2G/3G/4G) og vanlige brannmur­oppsett i nettverks­rutere beregnet på private hjem trenger ikke endres fra standard­innstillingene. Men hvis du har et spesielt/avansert nettverks­oppsett (f.eks. i en bedrift) så må du ta hensyn til følgende: Nettverket må tillate utgående TCP-trafikk på porter fra og med 27790 til og med 27799 fra enheten med Nobø Energy Control app for å kunne styre via Internett.

Annet

Vennligst forsøk om en annen mobil/nettbrett fungerer, dersom du har mulighet til dette. Hvis du har mulighet kan du også forsøke å koble Nobø HUB til et annet nettverk, for å se om det fungerer der. Dette kan hjelpe til med å finne årsaken til problemet.

Hvis du fremdeles ikke får styring via Internett til å fungere, vennligst ta kontakt med Glen Dimplex Nordic support og ha følgende informasjon klar:

 • Nobø HUB serienummer/ID (finnes i appen under meny-innstillinger, 12 siffer, f.eks. "102 000 123 123")
 • Nobø HUB programvare­versjon (finnes i appen under Meny > Innstillinger, f.eks. "89")
 • Nobø Energy Control app programvare­versjon (finnes i appen under Meny > Innstillinger, f.eks. "3.0.5087.13040")
 • Navn og modell på nettverks­ruter som Nobø HUB er koblet til (f.eks. "DLink DIR-655"), og evt informasjon om det er noe spesielt med nettverks­oppsettet (f.eks. egne/avanserte brannmurer eller brannmur­oppsett)

Glen Dimplex Nordic support kan nås på e-post support@glendimplex.no eller telefon 74 82 91 00.

til toppen  

Nobø HUB oppdaterer seg ikke automatisk

Årsak

Tiltak

Nobø HUB er ikke tilkoblet Internett eller er i et nettverk som bruker spesielle brannmur­innstillinger.

Nobø HUB har en automatisk oppdaterings­funksjon. Dersom din Nobø HUB ikke er automatisk oppdatert må du sjekke at Nobø HUB er tilkoblet et nettverk som har en god forbindelse til Internett.

Nobø HUB har et grønt lys som viser gjeldende tilkoblingsstatus for HUBen:

 • Konstant grønt lys: Full tilkobling til lokalt nettverk, Nobø Oppdateringsserver og Nobø Proxyserver. Nobø Oppdateringsserver brukes til å automatisk oppdatere Nobø HUB. Nobø Proxyserver muliggjør styring via Internett.
 • 1 x blink: Ikke tilknyttet et nettverk.
 • 2 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk, men ikke tilkoblet Nobø Oppdateringsserver eller Nobø Proxyserver.
 • 3 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk og tilkoblet Nobø Oppdateringsserver, men ikke Nobø Proxyserver.
 • 4 x blink: Tilkoblet lokalt nettverk og tilkoblet Nobø Proxyserver, men ikke Nobø Oppdateringsserver.
 • Kontinuerlig blinking i ca 45 sekunder: Automatisk oppdatering av programvaren pågår.
 • Ikke noe lys: Nobø HUB er ikke tilkoblet strøm.

Oppdaterings­funksjonen fungerer slik at Nobø HUB automatisk laster ned og installerer nye versjoner av sin software. Dette gjøres når strømmen blir skrudd på Nobø HUB, og ellers regelmessig ca hver 18. time. At en oppdatering pågår ser man av at det grønne lyset på Nobø HUB blinker hurtig i ca ett minutt.

Vanlige brannmur­oppsett i nettverksrutere beregnet på private hjem trenger ikke endres fra standard­innstillingene. Men hvis du har et spesielt/avansert nettverks­oppsett (f.eks. i en bedrift) så må du ta hensyn til følgende: Nettverket må tillate Nobø HUB utgående TCP-trafikk på port 80 for å kunne bli automatisk oppdatert via Internett.

Nettverksrouteren har en feil som gjør at systemet ikke fungerer. Mer info

til toppen  

 

Mottaker skifter ikke status

Årsak

Tiltak

Mottakeren er slått av.

Slå på mottakeren/ovnen.

Mottaker er ikke korrekt aktivert på ønsket sone.

Kontroller at ID-kode er riktig i ønsket sone. Trykk på mottakeren i soneinnstillingene for å se ID-koden.

Signalene fra Nobø HUB når ikke fram til mottakeren.

Om mulig, flytt Nobø HUB nærmere mottaker for å se om feilen rettes. Eventuelt monter en annen mottaker mellom Nobø HUB og mottaker for at denne skal kunne fungere som ”repeater”.

Mottaker er defekt.

Bytt ut mottakeren med en ny. (kontakt forhandler).

til toppen  

 

Overstyring FRA-TIL aktiveres ikke på riktig tidspunkt

Årsak

Tiltak

Aktiveringstidspunkt er feil.

Trykk og hold på ønsket overstyring i sirkelmenyen, velg ”Fra-Til” og kontroller/juster tiden.

til toppen  

 

Nobø Switch lyser ikke ved trykk

Årsak

Tiltak 

Nobø Switch har ikke kontakt med Nobø HUB

Prøv å flytte enten Nobø Switch eller Nobø HUB slik at de to kommer nærmere hverandre. Enkelte bygnings­materialer som armert betong, massivt tømmer o.l. kan påvirke rekkevidden til signalene.Prøv å flytte Nobø Switch 1-2 meter til siden for å komme rundt hindringen.

ID-koden til Nobø Switch er feil. Prøv å slette Nobø Switch og legg den til Nobø HUB på ny ved hjelp av automatisk søk. Når APP-en søker etter mottakere, trykk midt på Nobø Switch slik at alle fire hjørnene trykkes inn.

Nobø Switch er ikke paret med Nobø HUB

Prøv å slette Nobø Switch og legg den til Nobø HUB på ny. Det beste er å bruke automatisk søk for å legge til Nobø Switch. Når APP-en søker etter mottakere, trykk midt på Nobø Switch slik at alle fire hjørnene trykkes inn.

Batteriet er helt utladet

Bytt batteriet og prøv igjen.

til toppen  

 

Nobø Switch lyser ved trykk, men sonene reagerer ikke

Årsak

Tiltak

Flere knapper er trykket inn samtidig.

Hvis flere av knappene på Nobø Switch er trykket inn samtidig, vil ikke sonene reagere selv om Nobø Switch lyser. Prøv å trykke nærmere hjørnet av bryteren.

Sonen er satt til «ingen global overstyring».

Sjekk i soneoversikten om sonen er låst slik at global overstyring ikke er mulig.

til toppen  

 

Min Safir glassovn eller R80 TXF 700 blinker grønt selv om den egentlig ikke skal være i frostsikring

Årsak

Tiltak

Ingen temperatur­sensor for sonen.

Legg til en Nobø Switch og merk av at den skal brukes som temperatur­sensor i samme sone som Safir/R80 TXF700.

Temperatur­sensoren er utenfor rekkevidde for Nobø HUB.

Hvis Nobø HUB ikke får melding på mange timer fra en temperatur­sensor om hvor varmt det er i sonen, så vil ovnene som er avhengig av temperatur­sensoren automatisk gå i antifrost.

Prøv å flytte enten Nobø Switch eller Nobø HUB slik at de to kommer nærmere hverandre. Enkelte bygnings­materialer som armert betong, massivt tømmer o.l. kan påvirke rekkevidden til signalene. Prøv å flytte Nobø Switch eller Nobø HUB 1-2 meter til siden for å komme rundt hindringen.

Temperatur­sensoren (Nobø Switch) har tomt batteri.

Bytt batteri i temperatursensoren (Nobø Switch)

Sonen bruker TCU700 eller TXB700 romtermostat, men Safir/R80 TXF700-mottakerne er lagt direkte inn på Nobø HUB.

Ved bruk av TCU700 eller TXB700 som romtermostat for ovner, så må ovnene (Safir R80 TXF700) legges til på romtermostaten (TCU700 eller TXB700), og IKKE direkte inn på Nobø HUB. Kun romtermostaten legges inn på Nobø HUB.

til toppen  

 

Nobø HUB følger ikke overgang mellom sommer- og vintertid.

Årsak

Tiltak

Nobø HUB har ingen funksjon for å automatisk stille klokken mellom sommer- og vintertid.

Åpne appen imens den er tilkoblet samme lokalnett som Nobø HUB. Dette vil gjøre at Nobø HUB stiller sin klokke til samme klokkeslett som telefonen eller nettbrettet.

til toppen