Meny

PERSONVERNPOLITIKK FOR NOBØ ENERGY CONTROL-APPEN OG -SYSTEMET

Denne personvernpolitikken er utarbeidet for å beskrive hvordan "personidentifiserbar informasjon" (PI) blir behandlet i systemet. PI er informasjon som kan bli benyttet på egen hånd eller sammen med annen informasjon til å identifisere, kontakte eller lokalisere en person, eller identifisere en person i en kontekst. Vennligst les gjennom vår personvernpolitikk for å få en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter og ellers håndterer din personidentifiserbare informasjon i forbindelse med Nobø Energy Control.

 

Hva slags personlig informasjon samler vi inn?

Vi logger metadata om datatrafikken, som betyr at vi logger data om kommunikasjonen (som inneholder IP-adresser og Hubens serienummer), men ikke selve innholdet i kommunikasjonsmeldingene/kommandoene som sendes mellom appen og Huben. All trafikk via Internett er kryptert. Glen Dimplex Nordic har ikke tilgang til krypteringsnøklene - de er kun lagret på hver enkelt Nobø Hub og i appen på hver enkelt mobile enhet. Glen Dimplex Nordic er generelt ikke i stand til å identifisere noen personer ut i fra denne informasjonen.  

 

Når samler vi inn informasjon?

Vi samler inn informasjonen når du kobler til og bruker Nobø Energy Control via Internett.    

 

Hvordan og hvorfor benytter vi informasjonen din?

Informasjonen er helt nødvendig for å være i stand til å drifte systemet, utføre nødvendig vedlikehold og nødvendig kundestøtte. Derfor er tilgangen til den overnevnte potensielt personidentifiserbare informasjonen påkrevd for å kunne benytte systemet.  

Hvordan beskytter vi informasjonen din?

All trafikk via Internett er kryptert. Glen Dimplex Nordic har ikke tilgang til krypteringsnøklene - de er kun lagret på hver enkelt Nobø Hub og i appen på hver enkelt mobile enhet. Ditt oppsett og dine innstillinger i Nobø Energy Control er kun lagret på Huben, og er ikke lagret noe annet sted. PI er tilgjengelig internt kun til autorisert personell. Server-logger blir tatt vare på i en så kort periode som mulig, samtidig som vi ivaretar vår evne til å drifte og støtte systemet. Vi sørger for at loggene aldri er eldre enn to måneder, og ofte mindre enn dette.  

 

Deling med tredjepart

Vi vil aldri selge, dele eller overføre din personidentifiserbare informasjon til eksterne aktører.  

 

Annet

Vi benytter ikke informasjonskapsler (cookies) til sporing. Vi markedsfører ikke spesifikt til barn under 13 år. Vi samler ikke inn din e-postadresse.  

 

Ytterligere rettigheter i henhold til EUs GDPR

Brukere i EU og EØS har rett til å be om tilgang til PI, retting eller sletting av PI, begrensning av behandling av PI, motsette seg behandling av PI og rett til dataportabilitet. De har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.  

 

Hvordan kontakte oss

Hvis du har noen spørsmål i forbindelse med denne personvernpolitikken kan du kontakte oss på www.glendimplex.no og support@glendimplex.no.