Meny

SEKRETESSPOLICY FÖR NOBØ ENERGY CONTROL – APP OCH SYSTEM

Denna sekretesspolicy har sammanställts för de som undrar hur deras personuppgifter används online. Personuppgifter är uppgifter som kan användas fristående eller i kombination med andra uppgifter för att identifiera, kontakta eller lokalisera en person eller för att identifiera en individ i ett sammanhang. Läs vår sekretesspolicy noggrant för information om hur Glen Dimplex samlar in, använder, skyddar och på annat sätt handlar dina personuppgifter i samband med vårt Nobø Energy Control-system. 

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi registrerar trafikmetadata, vilket innebär att vi registrerar uppgifter om kommunikationen (som innehåller IP-adress och hubbserienummer), men inte innehåll i kommunikationen (meddelanden/kommandon) som skickas mellan appen och hubben. All trafik som skickas via Internet krypteras. Glen Dimplex Nordic har inte åtkomst till krypteringsnycklarna som endast sparas i varje Nobø-hubb och i appen på varje mobil enhet. I allmänhet kan Glen Dimplex Nordic inte identifiera någon person baserat på dessa uppgifter.

 

När samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in uppgifterna när du ansluter till och använder Nobø Energy Control-systemet via Internet.

 

Hur och varför använder vi dina uppgifter?

Uppgifterna behövs för att använda systemet, för att utföra nödvändigt underhåll och för att kunna ge kundsupport. På grund av detta krävs att du tillhandahåller dessa personuppgifter för att du ska kunna använda systemet.  

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

All trafik som skickas via Internet krypteras. Glen Dimplex Nordic har inte tillgång till krypteringsnycklarna. Nycklarna sparas endast i varje Nobø-hubb och i appen på varje mobil enhet. Konfigurationen och inställningarna för ditt Nobø Energy Control-system sparas i hubben och ingen annanstans. Personuppgifterna är endast tillgängliga för Glen Dimplex behöriga personal. Serverloggar sparas så kort tid som möjligt för att vi ska kunna använda och underhålla systemet. Vi säkerställer att loggarna är som mest två månader gamla.

 

Utlämning till tredje part

Vi kommer aldrig att sälja, byta eller på annat sätta överföra dina personuppgifter till tredje part.  

 

Övrigt

Vi använder inte cookies i spårningssyfte. Vi riktar inte marknadsföring till barn under 13 år. Vi samlar inte in din e-postadress.  

 

Ytterligare rättigheter enligt EU:s GDPR-förordning

Användare bosatta inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har rätt att begära åtkomst till personuppgifter, korrigering eller radering av personuppgifter, begränsning av bearbetning av personuppgifter, motsätta sig bearbetning av personuppgiften samt rätt till dataportabilitet. De har också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheter.  

 

Kontakta oss

Om du har några frågor gällande denna sekretesspolicy kan du kontakta oss på www.glendimplex.no och support@glendimplex.no.