Meny

Fejlfinding

 

Ingen lys på Nobø HUB

Årsag

Afhjælpning

Nobø HUB er ikke sluttet til strømforsyningen.

Kontroller, at el-kablet er sat i både stikkontakten og Nobø HUB.

Nobø HUB er i stykker.

Udskift Nobø HUB med en ny (kontakt din lokale forhandler).

til toppen  

 

Der blev ikke fundet nogen Nobø HUB under opsætning

Årsag

Afhjælpning

Nobø HUB er frakoblet

Kontroller, at Nobø HUB er sluttet til strømmen og til en netværksforbindelse.

Nobø HUB er sluttet til et andet netværk enn appen.

Kontroller, at dit trådløse netværk (der er sluttet til appen) er det samme lokalnetværk (LAN) som dit kablede netværk (der er sluttet til Nobø HUB).

Netværket har en firewall eller andre restriktioner.

Dette har hovedsagelig betydning for virksomheder eller organisationer med en avanceret netværkskonfiguration:

Kontroller, at der ikke er nogen firewall mellem dit kablede og dit trådløse netværk. (TCP-trafik skal være tilladt på port 27779).

Hvis appen skal lokalisere Nobø HUB automatisk, skal netværket tillade UDP broadcast på port 10000 og/eller UDP multicast på port 10001. Hvis dette ikke er muligt eller ønskeligt, kan Nobø HUB få tildelt en statisk IP-adresse fra routeren/DHCP-serveren, og derefter blive tilsluttet via den "avancerede" valgmulighed i app-opsætningsvejledningen.

Nobø HUB er optaget

Hvis Nobø HUB-lyset blinker, er der ved at blive hentet en software-opdatering. Vent, til lyset ikke blinker mere, og prøv igen.

til toppen  

 

Kontrol via internettet fungerer ikke

Årsag

Afhjælpning

Appen er ikke blevet tilsluttet Nobø HUB via det lokale netværk (LAN) efter opgradering til den seneste Version.

Når appen og Nobø HUB er blevet opgraderet til en version, der understøtter kontrol via internettet, skal hver app først tilsluttes via det lokale netværk for at udveksle krypteringsnøgler med Nobø HUB. Kontrol via internettet fungerer først, når du har startet appen på det lokale netværk mindst én gang efter opgraderingen.

Nobø HUB er ikke opdateret til den seneste Version.

Kontrol via internettet kræver, at Nobø HUB kører softwareversion 66 eller højere. Du kan kontrollere dette i appen under Menu > Indstillinger > Nobø HUB-info. Nobø HUB’en har en automatisk opdateringsfunktion. Hvis din ECOHUB ikke opdateres automatisk, skal du kontrollere, at Nobø HUB’en er tilsluttet et netværk med en god internetforbindelse.

Se også fejlfindingsafsnittet "Nobø HUB’en opdateres ikke automatisk"

 

Appen er ikke opdateret til den seneste version

Kontrol via internettet kræver, at Nobø Energy Control-appen kører softwareversion 3 eller højere. Du kan kontrollere dette i appen under Menu > Indstillinger > App-info. Hvis du ikke kan finde disse oplysninger i appen betyder det, at du har en ældre version installeret. Gå til AppStore (iPhone/iPad) eller Google Play (gælder Android) for at opdatere appen.

Kontrol via internettet er slået fra i app-indstillingerne.

Kontrol via internettet er som standard aktiveret, men kan deaktiveres i appen under Menu > Indstillinger. Start appen, mens du er tilsluttet dit lokale netværk (LAN) og sørg for, at afkrydsningsfeltet "Tillad kontrol via internettet" er afkrydset.

Appen har ikke nogen internetforbindelse.

Kontroller, at din mobil/tablet har en internetforbindelse, der virker. Dette kan eksempelvis kontrolleres ved at indlæse en hjemmeside på din mobil/tablet.

Nobø HUB'en har ikke nogen internetforbindelse.

Sørg for, at Nobø HUB er sluttet til et netværk med en normal internetforbindelse. Nobø HUB kan ikke kontrolleres via internettet, hvis den er sluttet til et lokalt netværk (LAN), der er isoleret fra internettet.

Nobø HUB har et grønt lys, der viser den aktuelle status for HUB:

 • Konstant grønt lys: Fuldt tilsluttet lokalt netværk, Nobø Update Server og Nobø Proxy Server. Nobø Update Server bruges til automatisk at opdatere Nobø HUB. Nobø Proxy Server muliggør styring via internettet.
 • 1 x blink: Ikke tilsluttet et netværk.
 • 2 x blink: Tilsluttet lokale netværk, men ikke tilsluttet Nobø Update Server eller Nobø Proxy Server.
 • 3 x blink: Tilsluttet lokale netværk og tilsluttet Nobø Update Server, men ikke Nobø Proxy Server.
 • 4 x blink: Tilsluttet lokale netværk og tilsluttet Nobø Proxy Server, men ikke Nobø Update Server.
 • Kontinuerligt blinkende i ca. 45 sekunder: Automatisk softwareopdatering er i gang.
 • Ingen lys: Nobø HUB er ikke tilsluttet.

Nobø HUB’en er sluttet til internettet bag ualmindeligt strenge netværksfirewalls.

Det er ikke nødvendigt at ændre almindelige standardopsætninger af firewalls i netværksroutere til brug i private hjem. Men hvis du har en særlig/avanceret netværksopsætning (f.eks. i en virksomhed), skal du overveje følgende: Netværket skal tillade, at udgående TCP-trafik for Nobø Nobø HUB på port 27778 kontrolleres via internettet.

Appen er sluttet til internettet bag ualmindeligt strenge netværksfirewalls.

Det er ikke nødvendigt at ændre standardopsætningen for almindelige cellulære netværksforbindelser (2G/3G/4G) og konventionelle firewallopsætninger i netværksroutere til private hjem. Men hvis du har en særlig/avanceret netværksopsætning (f.eks. i en virksomhed), skal du overveje følgende: Netværket skal tillade, at enheder, der anvender Nobø Energy Control-appen udgående TCP-trafik på portene fra 27790 til 27799, kontrolleres via internettet.

Andet

Hvis du har mulighed for at gøre det, kan du kontrollere, om systemet virker ved brug af en anden mobil/tablet. Om muligt kan du også forsøge at slutte Nobø HUB til et andet netværk for at se, om det virker der. Dette kan være med til at fastslå årsagen til problemet.

Hvis du fortsat ikke kan få kontrol via internettet til at virke, skal du kontakte din lokale forhandler eller Glen Dimplex Nordic support og have følgende oplysninger parat:

 • Nobø HUB serienummer/ID (tilgængelig i appen under Menu > Indstillinger, 12 cifre, f.eks. "102000123123")
 • Nobø  HUB softwareversion (tilgængelig i appen under Menu > Foretrukne, f.eks. "89"
 • Nobø Energy Control Application softwareversion (tilgængelig i appen under Menu > Foretrukne, f.eks. "3.0.5087.1304")
 • Navn og model på den router, din Nobø HUB er tilsluttet (f.eks. ""DLink DIR-655"") og eventuelle oplysninger om særlig netværksopsætning, hvis der er nogen (f.eks. separate/avancerede firewalls eller firewallindstillinger, web-proxier osv.)

Du kan kontakte Glen Dimplex Nordic support via e-mail på support@glendimplex.no eller ved at ringe til +47 74 82 91 00 (på norsk eller engelsk).

til toppen  

Nobø HUB opdateres ikke automatisk

Årsag

Afhjælpning

Nobø HUB’en er ikke sluttet til internettet, eller den er sluttet til et netværk med særlige firewallindstillinger.

Nobø HUB har en automatisk opdateringsfunktion. Hvis din Nobø HUB ikke opdateres automatisk, skal du kontrollere, at Nobø HUB’en er tilsluttet et netværk, der har en god internetforbindelse.

Nobø HUB har et grønt lys, der viser den aktuelle status for HUB:

 • Konstant grønt lys: Fuldt tilsluttet lokalt netværk, Nobø Update Server og Nobø Proxy Server. Nobø Update Server bruges til automatisk at opdatere Nobø HUB. Nobø Proxy Server muliggør styring via internettet.
 • 1 x blink: Ikke tilsluttet et netværk.
 • 2 x blink: Tilsluttet lokale netværk, men ikke tilsluttet Nobø Update Server eller Nobø Proxy Server.
 • 3 x blink: Tilsluttet lokale netværk og tilsluttet Nobø Update Server, men ikke Nobø Proxy Server.
 • 4 x blink: Tilsluttet lokale netværk og tilsluttet Nobø Proxy Server, men ikke Nobø Update Server.
 • Kontinuerligt blinkende i ca. 45 sekunder: Automatisk softwareopdatering er i gang.
 • Ingen lys: Nobø HUB er ikke tilsluttet. 

Opdateringsfunktionen fungerer på den måde, at Nobø HUB automatisk henter og installerer nye versioner af softwaren. Dette sker, når der tændes for Nobø HUB’en og jævnligt ca. hver 18. time. Aktive opdateringer vises ved, at et grønt lys blinker hurtigt på Nobø HUB’en i ca. et minut.

Det er ikke nødvendigt at ændre almindelige firewallkonfigurationer i netværksroutere til brug i private hjem. Men hvis du har en særlig/avanceret netværksopsætning (f.eks. i en virksomhed), skal du overveje følgende: Netværket skal tillade udgående TCP-trafik for Nobø HUB på port 80, inden den automatiske opdateringsfunktion virker.

til toppen  

 

Modtageren ændrer ikke status

Årsag

Afhjælpning

Modtageren er slukket.

Tænd for modtageren.

Modtageren er ikke placeret i den korrekte zone..

Kontroller, at ID-koden er korrekt placeret i den rigtige zone. Tryk på modtagerikonet på zoneindstillingsskærmen for at se ID-koden.

Signaler fra Nobø HUB når ikke frem til modtageren.

Flyt om muligt Nobø HUB tættere på modtageren for at se, om dette afhjælper fejlen. Alternativt kan du placere en anden modtager mellem de to, der så kan fungerer som forstærker mellem Nobø HUB og modtageren.

Modtageren er i stykker.

Udskift modtageren med en ny. (Kontakt din lokale forhandler).

til toppen  

 

FRA-TIL-overstyring bliver ikke aktiveret på det rigtige tidspunkt

Årsag

Afhjælpning

Starttid er indstillet forkert.

Tryk og hold overstyringen i cirkelmenuen nede og kontroller/ret tidspunktet.

til toppen  

 

Intet lys ved tryk på Nobø Switch

Årsag

Afhjælpning 

Nobø Switch er uden for rækkevide i forhold til Nobø HUB.

Forsøg at placere Nobø Switch og Nobø HUB tættere på hinanden. Nogle byggematerialer, f.eks. armeret beton, massivt tømmer osv., kan reducere signalets rækkevidde. I disse tilfælde kan flytning af Nobø Switch eller Nobø HUB 1-2 m til siden være nok til at undgå forhindringen.

Nobø Switch' ID-kode er forkert. Forsøg at flytte Nobø Switch fra Nobø HUB og derefter tilføje den igen ved hjælp af automatisk søgning. Tryk på midten af Nobø Switch, mens appen søger, så alle fire hjørner aktiveres.

Nobø Switch er ikke blevet parret med Nobø HUB

Forsøg at flytte Nobø Switch fra Nobø HUB og derefter tilføje den igen ved hjælp af automatisk søgning. Tryk på midten af Nobø Switch, mens appen søger, så alle fire hjørner aktiveres.

Batteriet er afladet

Udskift batteriet og prøv igen.

til toppen  

 

Nobø Switch lyser ved tryk, men zonerne reagerer ikke.

Årsag

Afhjælpning

Flere end en knapp trykket ned samtidig.

Hvis mere end en knapp på Nobø Switch er trykket ned samtidig, reagerer zonerne ikke, selv om Nobø Switch lyser. Forsøg at trykke tættere på hjørnet.

«Deaktiver globale overstyringer» er aktiveret i zonen, og låser den til Normal-ugeprogrammet.

Kontrollér, at "Deaktiver globale overstyringer" er deaktiveret for zonen og dermed låser den for globale overstyringer.

til toppen  

 

Min Safir glasovn eller R80 TXF 700 blinker grønt, selv om ovnen ikke skal være i frostbeskyttelsestilstand.

Årsag

Afhjælpning

Ingen temperatursensor føjet til zonen.

Tilføj en Nobø Switch og kontroller afkrydsningsboksen for at bruge den som temperatursensor i samme zone som Safir/R80 TXF700

Temperatursensoren er uden for Nobø HUBs rækkevidde.

Hvis temperatursensoren er uden for rækkevide og ikke rapporterer tilbage til Nobø HUB i flere timer, går de ovne, der er koblet til sensoren, automatisk i frostbeskyttelsestilstand.

Forsøg at placere Nobø Switch og Nobø HUB tættere på hinanden. Nogle byggematerialer, f.eks. armeret beton, massivt tømmer osv., kan reducere signalets rækkevidde. I disse tilfælde kan flytning af Nobø Switch eller Nobø HUB 1-2 m til siden være nok til at undgå forhindringen.

Batteriet til temperatursensoren (Nobø Switch) er afladet.

Udskift Nobø Switch-batteriet og prøv igen.

Zonen bruger en TCU700- eller TXB700-rumtermostat, men Safir/R80 TXF700-modtagere er også installeret på Nobø HUB.

Når du bruger en TCU700- eller TXB700-rumtermostat, skal ovnene (Safir/R80 TXF700) føjes til rumtermostaten og IKKE til Nobø HUB. Det er kun rumtermostaten, der er føjet til Nobø HUB.

til toppen  

 

Nobø HUB tilpasser sig ikke til sommer- og vintertid.

Årsag

Afhjælpning

Nobø HUB har ikke ikke en automatisk sommer- og vintertidsfunktion.

Åbn appen, når der er forbindelse til det samme lokale network som Nobø HUB. Dette gør det muligt for Nobø HUB at indstille tiden i henhold til telefonen eller tabletten.

til toppen