Meny

Lägga till mottagare och sändare

När Nobø HUB har registrerats, kan andra systemenheter (mottagare och sändare) läggas till. Välj "(+) Lägg till ny > systemenhet" på huvudmenyn.

För att installera mottagare, brytarpaneler, sensorer osv., måste deras ID-kod registreras av appen. Detta kan göras på två sätt:

  1. Manuell registrering
  2. Automatisk sökning.