Meny

Hva er en sone?

Har du flere like MOTTAKERE som skal følge samme ukeprogram og temperaturinnstilling, bør disse plasseres i samme SONE i APPen. F.eks alle varmeovnene i stua. En SONE er ganske enkelt en gruppe av mottakere som oppfører seg likt. Varmeovner/gulvtermostater bør ikke ligge i samme sone som lys og andre elektriske artikler. Du kan gjerne ha flere soner i samme rom, og en sone kan inneholde mottakere som befinner seg i ulike rom.

Det er lurt å bruke mottakere med lik funksjonalitet i samme sone. Hvis du i samme sone har en ovn med AV/PÅ mottaker (F.eks. RCE700 stikkontaktmottaker) og en annen ovn med avansert styringsfunksjon (f.eks. NCU-2R ovnsmottaker), vil den enkleste mottakeren begrense funksjonaliteten i sonen. De to ovnene bør da ha hver sin sone slik at du får utnyttet funksjonene i den mest avanserte ovnen.

Apparater med spesielle brukstider, som f.eks. motorvarmere, bør hver ha sin egen sone. Gi sonene navn du lett kjenner igjen.

Her har vi delt inn en leilighet i fire SONER og gitt dem navn som vi lett kan kjenne igjen. Hver MOTTAKER kan bare være med i en SONE fordi den kun kan følge ett ukeprogram av gangen.