Meny

Slette systemenheter

Alle systemenheter (mottakere og sendere), soner og ukeprogram som du selv har lagt inn, kan slettes fra Nobø HUB ved behov. Standard-ukeprogrammet kan ikke slettes.

 

Slette mottakere/sendere

Mottakere og sendere kan slettes ved å velge  i hovedmenyen og deretter Systemenhet. Du kan krysse av flere enheter om gangen for sletting.

 

Slette soner

Velg i hovedmenyen og deretter Sone. Du kan velge flere soner om gangen for sletting.

NB! Alle mottakere/sendere i sonen vil også bli slettet. 

 

Slette ukeprogram

Velg  i hovedmenyen og deretter  Ukeprogram. Du kan velge flere ukeprogram om gangen for sletting. Soner som bruker et slettet ukeprogram vil gå tilbake til standard ukeprogram (fabrikkinnstilling). Standard-programmet kan ikke slettes.