Meny

Styring via Internett

Når appen har vært koblet opp mot en Nobø HUB via lokalnettet en gang, vil den kunne fjernstyre Nobø HUB via Internett.

 Systemets sikkerhet baserer seg på at ditt lokalnett er sikret mot uvedkommende. Pass derfor på å ha et passord på ditt trådløse nett, og vær forsiktig med hvem du gir tilgang. Alle som har koblet seg mot din Nobø HUB via ditt lokalnett, vil kunne fjernstyre systemet via Internett.Når en app og en Nobø HUB kobler seg sammen via lokalnettet vil de automatisk utveksle krypteringsnøkler. Dette sikrer at all trafikk via Internett er sikker og kryptert med robust AES-kryptering. Krypteringsnøklene genereres av appen og ligger lagret i appen og på Nobø HUB, slik at ingen kan avlytte trafikken som går via Internett.

 

 Dersom du ikke ønsker å tillate styring via Internett kan du skru av dette under Innstillinger. Denne innstillingen kan kun endres når du er tilkoblet via lokalnettet. Hvis du skrur av og på styring via Internett, nullstilles alle brukere (apper) som har hatt tilgang via internett. Da må alle apper som fortsatt skal kunne styre via Internett utveksle nye krypteringsnøkler med din Nobø HUB. Dette gjøres ved å starte opp appen mens man er på lokalnettet.