Meny

Overstyring

Hvis du en vinterdag kommer tidligere hjem enn planlagt, skal bort for en helg, eller du reiser på ferie i noen uker, er det enkelt å midlertidig forandre på det normale ukeprogrammet. Dette kaller vi overstyring

En overstyring gjør at det vanlige ukeprogrammet avbrytes for en periode og erstattes av valgt status ”KOMFORT”, ”ØKO” eller ”BORTE”.

Nobø Energy Control har fire typer overstyringer: KONSTANT, NÅ, FRA-TIL og TIMER.

Overstyring: KONSTANT 

Konstant-overstyring varer til du selv velger å avbryte den. Overstyringen er nyttig når du ikke er sikker på når du vil gå tilbake til Normal status.

Overstyring: NÅ 

En NÅ-overstyring varer frem til neste gang ukeprogrammet normalt skulle skiftet fra en status til en annen. Hvis overstyringen gjelder flere soner, vil overstyringen avsluttes når alle sonene har hatt en statusendring i ukeprogrammet. Systemet går da automatisk tilbake til Normal. Hvis et av ukeprogrammene ikke har noen statusendringer i løpet av et døgn, vil NÅ-overstyringen avsluttes kl 0300.

Overstyring: FRA-TIL 

Med FRA-TIL-overstyringen velger du dag og tidspunkt når overstyringen skal begynne og slutte.

Overstyring: TIMER 

En TIMER-overstyring varer det antall døgn og timer som du stiller inn. Standard-innstillingen for TIMER er 2 døgn hvis du ikke velger noe annet.