Meny

Förbikopplingar

Om du kommer hem tidigare än väntat en kall vinterdag ELLER reser bort över veckoslutet ELLER åker på semester i två veckor, kan du enkelt ändra det normal veck programmet tillfälligt. Detta kallas för en förbikoppling.

En förbikoppling avbryter det normala veckoprogrammet och ersätter det med den valda statusen "COMFORT", "EKO" eller "BORTA" under en begränsad tid.

Nobø Energy Control har fyra typer av förbikopplingar: KONSTANT, NU, FRÅN-TILL och TIMER.

Förbikoppling: KONSTANT

En KONSTANT-förbikoppling varar tills du väljer att stoppa den manuellt. Förbikoppling är praktisk när man inte vet vid vilken tidpunkt man ska återgå till statusen Normal.

Förbikoppling: NU

En NU-förbikoppling varar tills det inträffar en statusförändring i veckoprogrammet Normal. När veckoprogram ändrar status, avslutas förbikopplingen och systemet återgår automatiskt till statusen Normal. Om det inte förekommer någon statusändring i dagens program, avslutas en NU-förbikoppling klockan 03.00.

Förbikoppling: FRÅN-TILL 

En FRÅN-TILL-förbikoppling låter dig välja datum och tid för förbikopplingens start och stop.

Förbikoppling: TIMER

En TIMER-förbikoppling varar det antal dagar och timmar som valts. TIMER-förbikopplingens standardlängd är två dagar (48 timmar), såvida du inte ändrar detta.