Meny

Inställningar

Under «Inställningar» på huvudmenyn, kan du ställa in standardlängd för BORTA-förbikopplingar, samt kontrollera åtkomst via Internet.

Du hittar även information om programvaruversion och licenser samt språkinställning för bruksanvisningen.