Meny

Status och zoner

Skärmen HEM i Nobø Energy Control-appen är indelad i två vyer: STATUS och ZONER. Svep med fingret åt sidan för att navigera mellan vyerna.

 

STATUS-vyn (cirkelmeny) är huvudkontrollen för ditt hem och visar aktiv status. När cirkelns mitt är grön, har ditt hem statusen Normal. Detta innebär att alla zoner automatiskt följer sina individuella veckoprogram. Cirkelmenyn låter dig vid behov förbikoppla ditt hem till "KOMFORT", "EKO" eller "BORTA". Cirkeln visar den aktiva statusen i grönt.

 

 

Om du sveper med fingret åt vänster kommer du till vyn ZONER, som listar alla zoner i ditt hem. Knacka med fingret på en zonlist för att visa de systemenheter som finns i zonen. Du öppnar inställningsskärmen för en zon genom att klicka på skiftnyckelsikonen.

Den vänstra ikonen indikerar att zonen följer det normala veckoprogrammet. Färgen på den cirkelformade kanten motsvarar aktuell status för zonen enligt programmet.

 

Övriga menyposter återfinns under menyknappen uppe till vänster.