Meny

Status og zoner

Hjemskærmen i NOBØ Energy Control APP er inddelt i to visninger: STATUS og ZONER. Du kan navigere mellem de to skærme ved at feje sidelæns. 

 

STATUS-visning (cirkelmenu) er hovedstyringen af din husholdning og viser aktive status. Når midten af cirklen er grøn, er dit hjem i Normal-status. Det betyder, at alle zoner automatisk følger deres egne ugeprogrammer. Cirkelmenuen giver dig mulighed for at overstyre dit hjem til "KOMFORT", "ØKO" og "VÆK", når det er nødvendigt. Cirklen viser den aktive status med grønt.

 

 

Hvis du fejer mod venstre, kommer du til ZONER-visningen med en liste over alle zonerne i dit hjem. Bank let på en zonebjælke for at få vist systemenhederne inde i zonen. Tryk på skiftenøglen for at komme ind i indstillinger for hver zone.

Det venstre ikon angiver, at zonen følger det normale ugentlige program. Farven på ringen svarer til den aktuelle aktive status for zonen i henhold til programmet.

 

Andre menuemner er placeret øverst til venstre under menuknappen.