Meny

Status og soner

HOME-siden i NOBØ Energy Control APP består av to skjermbilder: STATUS og SONER. Du kan veksle mellom de to skjermene ved å sveipe til siden. 

 

STATUS (sirkelmenyen) er hovedstyringen av boligen og viser aktiv status. Når sentrum i sirkelen lyser grønt, står boligen i Normal status. Det betyr at alle soner følger de ukeprogrammer som er satt opp, helt automatisk. Man kan også overstyre til status ”KOMFORT”, ”ØKO” eller ”BORTE” når man ønsker det. Sirkelen viser med grønt hvilken status som er aktiv.

 

 

Ved å sveipe til venstre kommer du til SONER som er en oversikt over alle sonene i boligen. Her kan du se hvilke mottakere som ligger i hver sone. Du kan også gå videre til innstillinger for hver sone ved å trykke på skiftenøkkelen.

Ikonet til venstre viser at sonen følger det normale ukeprogrammet. Fargen på ringen viser hvilken status som er aktiv i ukeprogrammet for sonen akkurat nå.

 

 

Flere menyvalg finner du ved å trykke meny-knappen oppe til venstre.