Meny

Redigere ukeprogram

Legg inn skille mellom to perioder ved å dra inn en fane fra venstre siden av tidslinja.

Dra inn så mange tidspunkt du trenger og plasser dem på ønsket tidspunkt.

Slett et tidspunkt ved å dra fanen bort til nabofanen på tidslinja.

Trykk på en periode i tidslinja for å velge ønsket status.

Velg status KOMFORT, ØKO, BORTE eller AV for den valgte perioden.