Meny

Ingen global overstyring for en sone

Hvis en sone ikke skal følge globale overstyringer i sirkelmenyen eller fra en global Nobø Switch, kan du aktivere "Ingen global overstyring" for sonen.

Da vil sonen følge normalt ukeprogram selv om huset ellers overstyres globalt. Lokal overstyring av sonen vil fortsatt være mulig, både via sonelista i appen og fra en lokal Nobø Switch.

I soneoversikten vil Normal-ikonet ha en hengelås når sonen ikke kan overstyres globalt.