Meny

Temperatur

Hver sone har sin egen temperaturinnstilling for KOMFORT og ØKO (hvis mottakerne i sonen støtter denne funksjonen). Du velger selv hvilke temperaturer som skal gjelde i sonene dine. F.eks: KOMFORT-temperatur i stua kan være forskjellig fra KOMFORT-temperatur på soverommet.

Temperatur stilles enten på mottakeren (ovnen/termostaten) eller i APP-en. Se bruksanvisning for din mottaker hvis du er usikker.

Hvis det ikke er mulig å stille temperaturen i APP-en, vil du bli bedt om å stille temperaturen på ovnen/termostaten.

Hvis det er ulike typer mottakere i sonen, kan du bli bedt om å stille temperatur både på noen av ovnene og i APP-en. (f.eks. hvis du har både R80 RDC og R80 RXC mottakere i samme sone).

BORTE setter sonen i frostsikring på 7°C. Denne temperaturen kan ikke endres. 

AV skrur alle mottakere i sonen helt av. 

Har du enkle AV/PÅ-mottakere på ovnene (for eksempel RCE 700 pluggmottaker), brukes temperaturinnstillingen på ovnen ved KOMFORT. På enkle mottakere vil ØKO og BORTE bety at ovnen skrus helt av. Sørg da for å sikre sonen mot frostskade på annen måte! 

AV/PÅ-mottakere kan også brukes til å styre lys og andre apparater. Disse vil skrus PÅ ved KOMFORT-status og AV ellers.